Taisyklės

Naudojimosi taisyklės

  • siuvejai.lt yra skelbimų saugojimo ir paieškos sistema, kurioje savo skelbimus gali paskelbti, bet kuris to panorėjęs siuvejai.lt svetainės lankytojas, laikydamasis siuvejai.lt sistemos taisyklėse nurodytų reikalavimų.
  • siuvejai.lt administracija neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis siuvejai.lt skelbimų sistemos paslaugomis.
  • siuvejai.lt administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi siuvejai.lt sistemos paslaugomis. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis siuvejai.lt sistemos paslaugomis.